فرصت تحصیلی رایگان دستیاری پزشکی و دندانپزشکی

معادل سازی مدرک

 

STS - seviyi tespit sinavi 

معدل سازی مدارک STS - seviyi tespit sinavi

این آزمون جهت معادل سازی مدرک و اخذ اجازه کار پزشکان و دندان پزشکان عمومی در سازمان آموزش عالی ترکیه (YÖK ) برگزار میشود.(تعیین سطح مهارت پزشکی)
معمولا این آزمون برای پزشکان در سال ۲ بار درماه‌های  شهریور و اردیبهشت طبق تقویم سازمان سنجش ترکیه  (ÖSYM) و برای دندان پزشکان در سال یک بار در شهریور ماه برگزار می‌شود.
 آزمون پزشکان  شامل ۲ مرحله، آزمون علوم پایه و بالینی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشود آزمون دروس  علوم پایه و بالینی دندان پزشکان در یک نوبت برگزار میشود . نمره قبولی در آزمون ۴۰ از ۱۰۰ می‌باشد.


نکته مهم: متقاضیان جهت ورود به آزمون‌    Tus و  Dus و کار در کشور ترکیه ملزم به  قبولی در آزمون STS  میباشند.