فرصت تحصیلی رایگان دستیاری پزشکی و دندانپزشکی

آزمون دستیاری دندان پزشکی

 

DUS - Diş uzmanlik sinavi

آزمون دستیاری دندانپزشکی DUS - Diş uzmanlik sinaviاین آزمون هر سال یک نوبت در شهریور ماه در ترکیه جهت تخصص رشته دندان پزشکی در دانشگاههای ترکیه برگزار می شود.
در سالهای گذشته کلیه دندان پزشکان جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای ترکیه در مقطع تخصص از طریق آزمون ALES اقدام می‌کردند اما از سال ۲۰۱۲ آزمون DUS به صورت رسمی توسط سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM)جایگزین شد.


دروس آزمون تخصص دندان پزشکی شامل این موارد می‌باشد : پروتز دندانی ، درمان جراحی ، درمان پریودونتولوژی ، درمان اندوددنتیک ، درمان ارتودنسی ، درمان پرودونتی.