فرصت تحصیلی رایگان دستیاری پزشکی و دندانپزشکی

دوره‌های تكمیلی تخصصی - فلوشیپ

 

دوره‌های تكمیلی تخصصی - فلوشیپ هدف از برقراری دوره‌های تكمیلی تخصصی (‌فلوشیپ) افزایش مهارتهای عملی و دانش نظری پزشكان متخصص در راستای ارتقاء كیفیت خدمات تخصصی و آموزش پزشكی و نیز دستیابی به آخرین یافته‌های علمی پزشكی می‌باشد.

 
دوره‌های فلوشیپ ارائه شده توسط موسسه رازینوس در دانشگاه‌های حاجت تپه و قاضی آنكارا برگزار می‌شود.
 


دوره تكمیلی تخصصی بالینی پزشكی طی آموزش در رشته‌هایی است كه از یك سو نیاز به ارائه آموزشهای تكمیلی تخصصی برای ارتقاء مهارت علمی تخصصی آن رشته وجود داشته و از سوی دیگر ارائه آن در قالب دوره‌های فوق تخصصی وجود نداشته باشد.متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدارك ذیل می‌توانند جهت ثبت نام اقدام نمایند‌.


مدارك لازم برای فلوشيپ :

  • دانشنامه تخصص
  • نامه درخواست فلوشيپ
  • رزومه
  • وكالت نامه
  • پاسپورت
  • نامه تاییدیه شغلی پزشک از بیمارستان
  • پروانه مطب و good standing